Een duidelijk plan om van A naar B te komen

PNG_roadmap_vanAnaarBKomen
Je wilt van ons een helder stappenplan om jouw doelen te bereiken. Je wilt weten wanneer welke projecten moeten worden uitgevoerd. En welke impact deze hebben op jouw ict-omgeving en -ondersteuning. De OGD Roadmap geeft je precies dit. Je ontvangt een helder plan met de hieronder beschreven fasering.

 

Opstellen ict-planning voor de komende jaren

De roadmap vormt een realistische brug tussen de visie en strategie van jouw bedrijf en de techniek (ict). Met de roadmap kun je jouw ict-projecten direct inplannen. De roadmap maakt onderscheid tussen drie onderdelen:

  • projecten voor het komende jaar die passen bij jouw strategie, opgedeeld in kwartalen;
  • projecten die je in het tweede en derde jaar kunt uitvoeren, opgedeeld in halve jaren;
  • projecten die je in het vierde en vijfde jaar kunt oppakken, opgedeeld in jaren.

Voor elk project is aangegeven binnen welke doelstelling deze past en wat de verwachte prioriteit, planning en kostenraming is.

Onze tevreden klanten

Bespreek je vragen direct

Stel je vraag

Jouw contactpersoon

Neem zelf direct contact met me op.

Pieter Dols
Adviseur
088 65 32 777