“Het voordeel van tijdelijke inzet is dat iemand de kennis en tijd heeft om snel te leveren.”

Alles wat ze bij UNICEF Nederland doen, moet eraan bijdragen dat kinderrechten beter worden nageleefd, in Nederland en wereldwijd. Een van de rollen van de organisatie is het werven van fondsen. Hierbij heeft UNICEF Nederland te maken met ict-processen waarbij grote stromen data moet worden verwerkt met informatie over donateurs, partners en anderen die UNICEF een warm hart toedragen. Om de kwaliteit van de systemen te waarborgen heeft UNICEF Nederland rapportages voor het importproces gebouwd met de hulp van OGD ict-diensten.

UNICEF Nederland & OGD

UNICEF Nederland heeft sinds 2016 een nieuwe ict-visie die zich toespitst op kostenbeheersing en flexibiliteit. Daarin wordt er veel samengewerkt met deskundige ict-partners. Eén van deze partners is OGD. OGD levert zelfstandige specialisten die nodig zijn tijdens projecten en beheeractiviteiten.

“In het kader van de hele transitie willen wij heel flexibel zijn.”

De inzet van tijdelijk personeel, zoals OGD nu bij UNICEF doet, zorgt ervoor dat er voldoende capaciteit beschikbaar is om het automatiseren van rapportages mogelijk te maken. Voor UNICEF Nederland is het belangrijk om goed op de kosten te letten: zoveel mogelijk geld moet immers ten goede komen aan de missie van UNICEF. Op dit moment werkt Thomas Eelvelt, Business Intelligence Developer bij OGD, aan de optimalisatie van het importproces en de rapportage hierover. “Het is een zeer prettige omgeving en het werk is goed te doen. Er is een duidelijk doel waarbij ik weet wat ze willen en daar help ik ze bij. Dat is fijn.”

Business Intelligence op locatie

UNICEF Nederland is een van de meest vooruitstrevende vestigingen van de internationale organisatie op het gebied van ict-beleid. Donateurs en partners behoeven steeds meer een online benadering en UNICEF Nederland beweegt daarin mee. Daarbij is het belangrijk dat de juiste informatie op een veilige manier wordt ontsloten. UNICEF ontvangt vanuit wervingsbureaus grote databestanden met soms wel duizenden items. Deze moeten allemaal worden gecontroleerd en verwerkt. De rapportages die voor het importproces zijn gebouwd zorgen ervoor dat er een overzichtelijke uitvallijst wordt gecreëerd waardoor de ontbrekende informatie gemakkelijker kan worden verbeterd door de marketing afdeling.

“OGD levert gekwalificeerd technisch personeel. Ik ben erg blij met de komst van Thomas, en met zijn kennis op het gebied van BI is hij een waardevolle bijdrage aan de automatisering van onze ict-processen.– John van Strien, Manager ICT & Facilitair